موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه

استخدام موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه

موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه (دفتر تهران) از آقایان دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم در رده های شغلی سرپرست و حسابرس ارشد (قبولی امتحان رده شغلی جامعه حسابداران رسمی ایران/ سازمان حسابرسی) و کمک حسابرس و حسابرس با مدرک تحصیلی حداقل لیسان حسابداری از دانشگاههای معتبر با معدل…

fixed position noondoni.com