طرح معافیت همسران معلولین از خدمت سربازی به مجلس ارائه شد خبرگزاری مهر : عضو اصلی هیات مدیره سازمان جهانی معلولین از ارائه طرح معافیت همسران معلولین از ادامه مطلب