سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

آگهی آزمون تبديل وضعيت نيروهاي شركتي سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار

سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار اولين دوره آزمون سنجش استخدامي را منحصراً براي كاركنان شركت سرمايه گذاري و توسعه تجارت و صيد صنعتي منطقه آزاد تجاري- صنعتي چابهار برگزار می نماید ثبت‌نام دراين آزمون منحصرا به صورت اينترنتي ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني: www.sanjesh.org‌ از روز…

fixed position noondoni.com