برگزاری آزمون استخدامی بانک تجارت

برگزاری آزمون استخدامی بانک تجارت

به گزارش روابط عمومی بانک تجارت آزمون استخدامی با هدف تامین نیروی انسانی برای ارائه خدمات بهینه بانکی و تکمیل کادر اجرایی شعب این بانک در سمت متصدی امور بانکی (مسئول دریافت و پرداخت-تحویلدار) با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور در شانزده استان برگزار شد. دراین آزمون ۴۵۶۳۶ نفر داوطلب…

fixed position noondoni.com