انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش بار دیگر به تعویق افتاد

انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش بار دیگر به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، از ۲۹ بهمن ماه سال گذشته که وزیر آموزش و پرورش در نشست خبری خود از برگزاری آزمون استخدامی در این وزارتخانه خبر داد، تا امروز اخبار متعددی در خصوص برگزاری این آزمون شنیده می‌شود. بر اساس گفته‌های ۲۹ بهمن‌ماه وزیر آموزش و…

fixed position noondoni.com