استخدام ۱۱ ردیف شغلی در شرکت پرداخت نوین آرین/ تهران

استخدام ۱۱ ردیف شغلی در شرکت پرداخت نوین آرین/ تهران

شرکت پرداخت نوین آرین واقع ، فعال در زمینه خدمات الکترونیک بانک اقتصاد نوین از افراد واجد شرایط در سمت های‏ زیر در تهران دعوت به همکاری می نماید. ردیف سمت تعداد جنسیت مقطع/رشته تحصیلی سابقه کار مرتبط تخصص و مهارت مورد نیاز ۱ تعمیر کار POS ۲ مرد کاردانی…

fixed position noondoni.com