استخدام کشتیرانی

استخدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (اطلاعیه شماره ۱۳)

مهلت انجام مراحل و آمادگی دانشجویان جهت اعزام به مرکز آموزش لیست وسایل (مجاز و غیر مجاز) ضمن تبریک به شما جوانان غیور ایران زمین که پس از انجام مراحل مختلف و حضور در آزمونهای تخصصی، عنوان دانشجوی ناوگان معظم کشتیرانی ج.ا.ا را با افتخار کسب نمودید ، بدینوسیله اعلام…

استخدام کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (اسامی قبول شدگان نهایی)

اسامی قبول شدگان نهایی جهت انجام سند گذاری ( بخش چهارم- آخرین بخش) ضمن عرض تبریک و تهنیت به شما داوطلبین عزیز که موفق به قبولی در مراحل مختلف پروژه جذب دانشجویان بورسیه کشتیرانی ج.ا.ا در سال ۱۳۹۶شده اید ، بدینوسیله از تعداد ۱۷ نفر قبول شدگاننهایی دعوت میشود از…

fixed position noondoni.com