استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چند شهر خراسان رضوی

استخدام پشتیبان دستگاه کارتخوان در چند شهر خراسان رضوی

یک شرکت معتبر در راستای تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط در ردیف شغلی زیر در خراسان رضوی دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز محل خدمت پشتیبان دستگاه کارتخوان آقا حداقل فوق دیپلم با وسیله نقلیه با روابط عمومی مناسب جهت پشتیبانی پایانه های بانکی…

fixed position noondoni.com