استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷

استخدام وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۷

افزون بر ۶۰ درصد اعتبار طرح های اشتغال کشاورزی استان جذب شد رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: بیش از ۷۰ درصد طرح هایی که امسال به بانک های عامل معرفی شدند مربوط به بخش کشاورزی بوده که افزون بر ۶۰ درصد اعتبار آنها جذب شده است. به گزارش…

fixed position noondoni.com