استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه دولتی بجنورد

استخدام دانشگاه دولتی بجنورد سال ۹۶ (دریافت کارت)

خبر ۱۴ اسفند ۹۶ – توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه دولتی بجنورد   به اطلاع می رسانیم آزمون استخدامی دانشگاه دولتی بجنورد،لینک دریافت کارت فعال شد.   برای دریافت کارت اینجا کلیک کنید

استخدام نیروی قراردادی در دانشگاه دولتی بجنورد

دانشگاه بجنورد در نظر دارد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در چارچوب آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی و بر اساس مجوزهای اخذ شده از هیأت امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان خراسان شمالی، تعداد ۱۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری…

fixed position noondoni.com