استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجانبایگانی

استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان ۹۷

نتایج اولیه آزمون جذب راننده تراک و مهندس مکانیک،برق،معدن و متالورژی در شرکت های منطقه گل گهر نتایج اولیه آزمون جذب راننده تراک و مهندس مکانیک،برق،معدن و متالورژی ادامه مطلب