استخدام شبکه بهداشت و درمان بهارستان

استخدام شبکه بهداشت و درمان بهارستان

شبکه بهداشت و درمان بهارستان در نظر دارد به منظور تکمیل پرسنل مورد نیاز خود درمراکز شهری،اقدام به جذب پزشک ومامادر قالب خرید خدمت نماید.لذا متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۵۶۷۴۵۹۰۱ داخلی – ۱۰۸ واحد گسترش تماس حاصل نمایند و یا به آدرس ؛…

fixed position noondoni.com