استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۶ (زمان اعلام نتایج)بایگانی

استخدام سازمان تامین اجتماعی سال ۹۶ (زمان اعلام نتایج)

نوربخش (مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی) : نتایج استخدام سازمان تامین اجتماعی تا پایان خرداد اعلام می شود تامین اجتماعی آزمون استخدامی برگزار کرد جواب این آزمون آخر ادامه مطلب