استخدام سازمان بنادر و دریانوردیبایگانی

اطلاعیه سازمان بنادر و دریانوردی در مورد تحویل مدارک پذیرفته شدگان آزمون استخدامی

سازمان بنادر و دریانوردی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سراسر کشور براساس مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی ادامه مطلب