کمک به اشتغال ۱۰۰۰ نفری با حمایت سازمان بازرسی البرز مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: با کمک این اداره‌کل به یکی از شرکت‌های حوزه فرآورده‌های کشاورزی صنعتی، با ادامه مطلب