استخدام سازمان بازرسی کل کشور

استخدام سازمان بازرسی کل کشور سال ۹۷ (اطاعیه جدید)

کمک به اشتغال ۱۰۰۰ نفری با حمایت سازمان بازرسی البرز مدیرکل بازرسی استان البرز گفت: با کمک این اداره‌کل به یکی از شرکت‌های حوزه فرآورده‌های کشاورزی صنعتی، با توجه به سقف تولیدات که این شرکت در آینده دارد در حدود ۱۰۰۰ نفر به ظرفیت اشتغال استان البرز اضافه می‌شود. احمد…

fixed position noondoni.com