استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای

استخدام سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ۹۷

خبر ۳ مهر ۹۷ – جذب حدود ۷۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بازار کار رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت:­­ به طور میانگین حدود ۷۰ درصد از دانش آموختگان این دانشگاه جذب بازار کار می‌شوند. ابراهیم صالحی عمران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا­ و…

fixed position noondoni.com