یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نفرات ذیل نیازمند است: ۱ – مدیر انبار: آقا، دارای سابقه ادامه مطلب