استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهدبایگانی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد (تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی پیمانی آبان ماه ۹۵)

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون استخدام پیمانی آبان ماه ۹۵ در رشته شغلی کارشناس پرستاری ( صرفاً شهرستان مشهد) ۱- جهت تشکیل پرونده روزهای پنج شنبه و جمعه ادامه مطلب