استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهوازبایگانی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز (اصلاحیه اعلام نتایج)

اعلام فهرست واجدین شرایط شرکت در مصاحبه تخصصی قراردادی علوم پزشکی اهواز پیرو اطلاعیه مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۷ ، با توجه به به بررسی مدارک صورت گرفته، بدینوسیله فهرست واجدین ادامه مطلب

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز (اطلاعیه جدید)

اعلام نتایج آزمون استخدام دستیار دندانپزشک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز آزمون استخدامی دستیار دندانپزشک دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، برای مشاهده نتایج روی لینک ادامه مطلب

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

اطلاعیه شماره ۳ دانشگاه علوم پزشکی شوشتر تاریخ برگزاری آزمون استخدامی معاونت بهداشت: پنجشنبه مورخ ۲/۶/۹۶ ساعت ۹ صبح محل برگزاری آزمون: بیمارستان و زایشگاه الهادی- ساختمان دانشکده ادامه مطلب