«فراخوان جذب و بکارگیری نیروی شرکتی خدمات عمومی(نظافتچی)» شرکت آراد زرین آفاق گستر آذربایجان « آگهی پذیرش نیروی شرکتی در رشته شغلی نگهبان» تذکر ۱ : حتما قبل ادامه مطلب