استخدام جدید فراگیر پنجم دستگاه های اجرایی سال ۹۷ (دریافت کارت)

استخدام جدید فراگیر پنجم دستگاه های اجرایی سال ۹۷ (دریافت کارت)

دریافت کارت شرکت در پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور   پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۷ به اطلاع میرسانیم،لینک دریافت کارت آزمون فعال گردید.   برای دریافت کارت آزمون اینجا کلیک نمایید

fixed position noondoni.com