استخدام بنیاد تعاون زندانیان

استخدام بنیاد تعاون زندانیان در سال ۹۷

استخدام بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی بنیاد تعاون زندانیان خراسان جنوبی در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در شهرستان بیرجند از افراد واجد شرایط ذیل به صورت قرار دادی دعوت به همکاری نماید . ۱ – داشتن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته گروه مهندسی علوم…

fixed position noondoni.com