آموزش و پرورش خراسان شمالی

استخدام آموزش و پرورش ۹۷

استخدامی آموزش و پرورش آخر هفته اعلام می شود قنبرعلی خوش آینه، معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار عصر اترک در پاسخ به اینکه این استخدامی در پورتال سازمان سنجش قرار نگرفته است، بیان کرد: دلیل تاخیر در اعلام شرایط…

fixed position noondoni.com