آغاز دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور

آغاز دریافت کارت ورود به جلسه آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور

داوطلبان آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از کشور از ساعت ۱۴ امروز(دوشنبه) ۱۷ تا ۲۰ اردیبهشت ماه به سامانه ثبت نام آزمون اعزام مراجعه و کارت ورود به جلسه را دریافت کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده  آزمون اعزام فرهنگیان به مدارس خارج از…

fixed position noondoni.com