آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶بایگانی

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶

اجرای قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگر درآینده ای نزدیک خبرگزاری خانه ملت: عضو فراکسیون ایثارگران درمجلس با اشاره به اینکه درآینده ای نزدیک قانون کسرخدمت فرزندان ایثارگران اجرا می ادامه مطلب

آخرین تغییرات خدمت سربازی و معافیت ها سال ۹۶

آخرین وضعیت دریافت گواهینامه بدون تعیین تکلیف سربازی خبرگزاری ایسنا : دریافت گواهینامه رانندگی بدون تعیین تکلیف سربازی مصوبه مجلس شورای اسلامی در اواخر سال ۹۴ است، اما ادامه مطلب