اصلاح نتایج سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (سال ۹۵)

اصلاح نتایج سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (سال ۹۵) ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و اعلام اسامی جدید

بدینوسیله به اطلاع می رسانداز آنجایی که در مرحله اول اعلام نتایج، یک برابر ظرفیت از داوطلبان دارای حد نصاب برای بررسی مدارک انتخاب شده و به وزارت بهداشت معرفی گردیده اند پس از بررسی مدارک و بازگشت اطلاعات بررسی شده به این سازمان مجدداً پس از اعمال اصلاحات درخواستی…

fixed position noondoni.com