استخدام نیروی دریایی ارتشبایگانی

استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران ۹۶

استخدام نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تکمیل کارکنان پایور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تکمیل کارکنان پایور (کادر) درجه­ داری خود به ‌صورت پیمانی داوطلب ادامه مطلب