استخدام موسسه بنیاد برکت

استخدام موسسه بنیاد برکت در سال ۹۷

ایجاد ۲۳۰ فرصت شغلی مستقیم از سوی بنیاد برکت در ورامین و مهدی‌شهر بنیاد برکت در ادامه‌ نهضت ایجاد اشتغال در مناطق محروم کشور، اقدام به بهره‌برداری از ۲ واحد صنعتی در مهدی‌شهر سمنان و پیشوای ورامین می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد برکت وابسته به ستاد…

fixed position noondoni.com