آزمون شرکت گهر خرم ماداکتو به منظور تأمین نیروی مورد نیاز خود در شهرستان رومشگان استان لرستان جهت ثبت نام در آزمون ابتدا از منوی “سامانه خرید کارت ادامه مطلب