استخدام شرکت فولاد زرند ایرانیانبایگانی

استخدام شرکت فولاد زرند ایرانیان

برنامه زمانبندی مصاحبه استخدامی شرکت فولاد زرند ایرانیان ۲۵۶۱۲_اطلاعیه شماره ۲ برنامه زمانبندی مصاحبه رشته مکانیک (مقطع فوق دیپلم)   عنوان: ۲۵۶۱۲_اطلاعیه شماره ۲ برنامه زمانبندی مصاحبه رشته ادامه مطلب