استخدام شرکت توسعه پلیمر‌پادجم

استخدام شرکت توسعه پلیمر‌پادجم (زمان اعلام نتایج)

اطلاعیه زمان اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت توسعه پلیمر ‌پادجم بوشهر برای کاربران شرکت کننده در آزمون استخدام شرکت توسعه پلیمر ‌پادجم بوشهربه اطلاع می رسانیم،داوطلبان جهت مشاهده نتایج اولیه آزمون از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۱۷ به سایت مراجعه نمایند.  

fixed position noondoni.com