شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی در نظر دارد تعداد ۵ نفر از نیروی مورد نیاز خود را از بین فارغ التحصیلان ممتاز دانشگاه های برتر (دوره ادامه مطلب