خبر ۳ مهر ۹۷ – جذب حدود ۷۰ درصد دانش آموختگان دانشگاه فنی و حرفه‌ای در بازار کار رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای گفت:­­ به طور میانگین حدود ادامه مطلب