استخدام در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان

استخدام در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان

یک شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت اصفهان جهت تکمیل کادر خود به نفرات ذیل نیازمند است: ۱ – مدیر انبار: آقا، دارای سابقه کار مفید ۲ – مدیر فروش:  صادرات دارای سابقه کار مفید ۳ – مسئول بازرسی فروش: آشنا به فروش مویرگی، دارای سابقه…

fixed position noondoni.com