به منقلدار و کارگر ساده جهت همکاری در رستوران در اصفهان – م هشت بهشت نیازمندیم. ساعت تماس ۹ الی ۱۲ ظهر تلفن: ۰۳۱۳۲۶۷۷۷۰۷  موبایل: ۰۹۳۹۱۳۷۷۹۰۴ ادامه مطلب