بنیاد علمی فرهنگی “آموزش” جهت تکمیل کادر پشتیبانی و اجرایی خود به نیروهای زیر نیازمند است: رشته های مورد نیاز مقطع تحصیلی جنسیت رشته های علوم پایه – ادامه مطلب