استخدام دانشگاه فرهنگیانبایگانی

اطلاعیه های دانشگاه فرهنگیان در مورد آزمون استخدام آموزش و پرورش

اطلاعیه در خصوص در خواست جابه جایی مهارت آموزان استان مرکزی به اطلاع مهارت آموزان محترم آزمون استخدام پیمانی که درخواست جابجایی داده اند؛ می رساند: با توجه ادامه مطلب