استخدام اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی

آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

خبر ۴ مهر ۹۷ – اطلاعیه هیئت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی درخصوص نتایج آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور سال ۱۳۹۶ بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۶ که نسبت به نتیجه آزمون…

آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

خبر ۱۳ اسفند ۹۶ – اطلاعیه تاریخ پرینت کارت و زمان‌ برگزاری دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۳۹۶ بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی شرکت در دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در سال ۱۳۹۶ می‌رساند که آزمون مذکور صبح…

آزمون جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تمدید مهلت ثبت نام در دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران سال ۱۳۹۶ پیرو اطلاعیه مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ بدین وسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران در سال…

آغاز ثبت نام دومین آزمون ورودی انتخاب اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (۲۷) اساسنامه موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۶۲/ت۴۲۹۳۹ هـ مورخه ۹۲/۰۱/۲۸ هیئت محترم وزیران، درصدد برگزاری دومین آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد. لذا بدین وسیله از افرادی که واجد شرایط مندرج در ماده (۲۸) اساسنامه جامعه…

fixed position noondoni.com