اصلاح نتایج سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (سال ۹۵) ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و اعلام اسامی جدید

اصلاح نتایج سومین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور (سال ۹۵) ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و اعلام اسامی جدید

بدینوسیله به اطلاع می رسانداز آنجایی که در مرحله اول اعلام نتایج، یک برابر ظرفیت از داوطلبان دارای حد نصاب برای بررسی مدارک انتخاب شده و به وزارت بهداشت معرفی گردیده اند پس از بررسی مدارک و بازگشت اطلاعات بررسی شده به این سازمان مجدداً پس از اعمال اصلاحات درخواستی (اصلاح مدت سابقه اشتغال، اصلاح سهمیه ۵% ایثارگران، اصلاح سهمیه ۲۵% ایثارگران با نامه رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران و اصلاح حالت بومی) نمره کل جدید ساخته شده و گزینش نهایی برای اعلام قطعی نتایج انجام گرفت. لاکن نظر به اینکه تغییر مدت سابقه اشتغال در نمره کل معرفی (نمره کل نهایی)، تغییر حالت بومی وتغییرات سهمیه ایثارگران در اولویت گزینش تاثیر مستقیم داشته است، لذا در نتیجه اعمال این قبیل اصلاحات و تغییرات  برخی ازداوطلبانی که قبلاً در ردیف یک برابر ظرفیت برای بررسی مدارک معرفی شده بودند به عنوان واجد شرایط برای معرفی یک برابر جهت مصاحبه قرار نگرفتند (به عبارتی معرفی آنها برای مصاحبه و پذیرش ملغی می‌گردد) و برخی داوطلبان دیگر که قبلا در ردیف معرفی شدگان قرار نگرفته بودند واجد شرایط برای معرفی یک برابر قرار گرفتند.

بنابراین کلیه داوطلبان مشمول موضوع فوق می‌بایست با مراجعه به سایت این سازمان کارنامه اصلاح شده خود را مشاهده نموده و درصورت هرگونه سوال مبنی برتغییر یاعدم تایید سهمیه، مدت سابقه اشتغال یا حالت بومی به دانشگاه علوم پزشکی ذیربط مراجعه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

fixed position noondoni.com